ca

Avís Legal


DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

D'acord amb les disposicions aplicables en el tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques, posem en el seu coneixement la següent informació:

INSTITUT DE LA MENT, [d'ara endavant INSTITUT DE LA MENT], és el titular del portal Web institutdelament.com, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a: AVDA. ESTEVE ALBERT, 17 - EDIF. DE LA PATRONA, BLOC B - AD700 ESCALDES - ENGORDANY, NRT L-710030-V, Inscrita al Registre de Comerç Nº 924476-B, és l'encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.
Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l'adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic a info@institutdelament.com.

INTRODUCCIÓ

El present Avís legal regula l´ús d'aquesta pàgina web. L'accés a la web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.

ACCEPTACIÓ

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per INSTITUT DE LA MENT, en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES "LINKS"

INSTITUT DE LA MENT no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.
Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i INSTITUT DE LA MENT no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web de institutdelament.com, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'us o mal ús d'un vincle, tant en connectar al Lloc Web institutdelament.com com al accedir a la informació d'altres webs des del mateix Lloc Web.


LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

INSTITUT DE LA MENT fa tot el possible per evitar cap error en relació amb els continguts d'aquesta pàgina web.

INSTITUT DE LA MENT adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el portal web, segons l'estat de la tecnologia i d'acord amb la tipologia de les transaccions i els serveis que es posen a disposició dels usuaris.

INSTITUT DE LA MENT no serà responsable dels danys que es puguin ocasionar al sistema informàtic dels usuaris per qualsevol causa aliena o no imputable a aquest lloc web, inclosos, sense limitacions, els danys ocasionats a causa d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic. Així mateix, INSTITUT DE LA MENT tampoc respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema, a causa d'un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, MARQUES REGISTRADES

L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de INSTITUT DE LA MENT.Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de INSTITUT DE LA MENT i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de INSTITUT DE LA MENT.Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per INSTITUT DE LA MENT. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.Excepte autorització expressa de INSTITUT DE LA MENT, no es permet l'enllaç a "pàgines finals", el "frame" i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o "home page" institutdelament.com.Els signes distintius (marques, noms comercials) de INSTITUT DE LA MENT, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de INSTITUT DE LA MENT.

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

INSTITUT DE LA MENT mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a INSTITUT DE LA MENT, ni els seus números de compte bancària o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d'informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a INSTITUT DE LA MENT, perquè procedeixin a la investigació de l'incident.

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de 'spoofing' o 'phishing')

Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat del INSTITUT DE LA MENT, o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l'autoritzat per INSTITUT DE LA MENT, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat ('spoofing' o 'phishing'), i haurà de considerar-ho fraudulent.

INSTITUT DE LA MENT utilitza el domini "institutdelament.com" per els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: institudelament.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals. Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula "INSTITUT DE LA MENT" a la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l'enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics del INSTITUT DE LA MENT.

Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s'assembli a "Al seu Compte" o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.

COMUNIQUI ELS INTENTS DE 'phishing'

Enviï un correu electrònic a l'adreça info@institutdelament.com i adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.
Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho a dpdinstitutdelament@gmail.com i inclogui la major quantitat d'informació possible sobre el mateix.