S.O.S. La conducta del meu fill adolescent

16.04.2017

L'adolescència és una etapa de desenvolupament personal i maduració psicològica, en la qual els subjectes estableixen les seves pròpies creences, valors i expectatives vitals.

Es tracta d'un període de constant autoavaluació, l'ajust finalitza a la independència emocional i social del que podria considerar-se un adult madur.

Explicar el desenvolupament psicològic dels adolescents és difícil a causa de la falta d'investigació empírica i la gran varietat de maneres de comportament adolescent.

No obstant això, els psicòlegs del desenvolupament han formulat teories que resulten útils en la comprensió de l'adolescència, mostrant certs patrons seqüencials de desenvolupament i fent algunes estimacions sobre les edats en què han d'aparèixer certes característiques particulars d'aquest desenvolupament.

Tres fases diferents s'han identificat en el desenvolupament psicològic dels adolescents, tot i que hem de tenir en compte que hi ha un alt grau de superposició en les edats en què aquestes etapes poden aparèixer ...

(...)