ca

ANDORRA LA DEPRESSIÓ segons l'OMS

2022-01-20

La depressió segons l'Organtzació Mundial del Salut OMS,  és un trastorn mental comú. S'estima que a tot el món el 5% dels adults pateixen depressió.
La depressió és la principal causa mundial de discapacitat i contribueix de manera molt important a la càrrega mundial general de morbiditat. Afecta més la dona que l'home i pot portar al suïcidi.
Hi ha tractaments eficaços , sigui lleu, moderada o greu.

Generalitats 
La depressió és una malaltia freqüent a tot el món, s'estima que afecta un 3,8% de la població, inclosos un 5% dels adults.

A escala mundial, 280 milions de persones tenen depressió, i cada any se suïciden més de 700 000 persones. El suïcidi és la quarta causa de mort al grup d'etat de 15 a 29 anys.

Símptomes i tipologies


En un episodi depressiu, la persona experimenta un estat d'ànim deprimit (tristesa, irritabilitat, sensació de buit) o ​​una pèrdua d'interès en activitats, la major part del dia, gairebé cada dia, durant almenys dues setmanes. Es presenten també altres símptomes, entre els quals s'inclouen la dificultat de concentració, el sentiment de culpa excessiva o d'autoestima baixa, la manca d'esperança en el futur, pensaments de mort o de suïcidi, alteracions del son, canvis a la gana o en el pes i la sensació de cansament acusat o de falta d'energia.


Causes i prevenció


Els qui han passat per circumstàncies vitals adverses (atur, dol, esdeveniments traumàtics) tenen més probabilitats de patir depressió. Alhora, la depressió pot generar més estrès i disfunció, i empitjorar la situació vital de la persona afectada.


Diagnòstic i tractamen


Hi ha tractaments eficaços per a la depressió segons la intensitat i la tipologia dels episodis depressius al llarg del temps. Els proveïdors d'atenció de salut poden oferir tractaments psicològics, com l'activació conductual, la teràpia cognitiva conductual i la psicoteràpia interpersonal.

Al Centre de psicologia i psiquiatria, Institut de la Ment d'Andorra, estem per ajudar en aquests temes.  Fes-ho per la teva salut i felicitat.