ca

Fes del nou any, un bon any

2018-01-08

Comencem un nou any i molts de nosaltres utilitzem aquestes dates com un moment de reflexió sobre els aspectes positius i negatius de l'any que hem deixat enrere. Tot i que a efectes pràctics no canvia res, és un bon moment per aprofitar aquesta revisió i parar-nos a pensar com volem que continuïn les nostres vides aquest 2018.

Què vull dir amb això? Seguir amb els típics objectius que cada any ens plantegem i mai acabem complint? No! Vull dir que omplim aquest nou any amb objectius realistes, que ens motivin, que estiguin ben plantejats i que depenguin de nosaltres per acomplir-se. Fàcil no? La veritat és que no gaire, per això m'agradaria utilitzar aquest article per aportar alguna idea que us pugui ajudar a encaminar-vos cap a un 2018 més satisfactori.

Primer de tot, us proposo que agafeu un foli i hi dibuixeu un cercle de 10 cm de radi. Després, dividiu el cercle en 8 seccions (com un pastís). A cada secció li correspondrà un àmbit de la vostra vida, com pot ser la parella, la família, la feina, l'oci, les amistats, els projectes personals, la relació amb un/a mateix/a...

Ara es tractarà de puntuar, de l'1 al 10, cada apartat amb grau de satisfacció que tingueu en cadascun dels àmbits i representar-ho en el cercle marcant una línia a cada secció en funció de la puntuació, essent el centre del cercle la puntuació 0 i la línia que dibuixa el cercle el 10 (podeu buscar exemples per internet de Roda de la vida).

Així obtindreu un mapa general de l'estat actual de les vostres vides. I, aquest mapa, us pot ajudar a poder plantejar objectius que us permetin obtenir una major satisfacció en els àmbits més rellevants de la vostra vida.

A partir d'aquí, en funció de la nostra satisfacció en cada àmbit ens podem realitzar preguntes com les següents:

Si el grau de satisfacció és elevat...

 • Quins són els aspectes que fan que em senti satisfet/a en aquest àmbit?
 • Què puc fer jo per mantenir-ho?
 • Podria fer alguna cosa per millorar-ho? Què?

Si, pel contrari, és un àmbit que no ens satisfà tot el que voldríem...

 • Què és el que no m'agrada d'aquest àmbit?
 • Què m'agradaria millorar?
 • Què puc fer jo per canviar-ho?
 • Quines coses si que m'agraden d'aquest àmbit?
 • Com puc potenciar-les?

A més, per a fer que els nostres objectius siguin més assolibles, caldrà que compleixin una sèrie de característiques:

 • Específics: cal que estiguin plantejats de manera clara i concreta. Per exemple, si el nostre objectiu és "anar més al gimnàs", podríem especificar els dies i hores que hi anirem.
 • Mesurables: si el nostre objectiu és específic, serà fàcil utilitzar alguna mesura objectiva per poder realitzar un seguiment del seu acompliment.
 • Assequibles: per poder aconseguir els nostres objectius cal que ens plantegem coses que puguem complir i que depenguin de nosaltres per poder realitzar-se.
 • Rellevants: també és important que els nostres objectius siguin motivadors per nosaltres, que trobem un sentit en el seu compliment. Per trobar la nostra motivació ens podem demanar "per a què" volem aconseguir-ho.
 • Temporalitzable: per evitar anar aplaçant els esforços per complir l'objectiu també és interessant establir una data límit per haver complert el nostre objectiu. De fet, fins i tot podem dividir i programar el nostre objectiu en subobjectius.

Espero que aquestes idees us hagin servit d'ajuda. Sigui com sigui, us desitjo un molt bon any a tots i totes!

Carla Cachafeiro
Psicòloga i coach