ca

GRUPS DE SUPORT PER A CUIDADORS I FAMILIARS DE PACIENTS CRÒNICS I DEPENDENTS


2021-12-15

La Dra. Nancy Polite Hadid (Especialista en Psiquiatria pel Ministeri de Salut de l'Estat d'Israel) mèdica i psicoterapeuta del nostre centre, posseeix llarga experiència en el tractament de pacients crònics i dels seus familiars. Coneixent la gran càrrega emocional i física que comporta la cura d'aquests pacients i el desgast que sofreixen els cuidadors i els familiars a càrrec amb l'avanç de la malaltia, ha decidit crear un Programa de Tractament Psicoterapèutic Grupal de Suport per a familiars i cuidadors de pacients crònics i dependents. 

Els grups oferiran un entorn segur, on els assistents es trobaran amb altres persones que viuen circumstàncies similars amb les quals podran compartir sentiments i vivències. En cada grup hi haurà dos coordinadors experimentats que donaran orientació i recomanacions terapèutiques de ser necessàries.
L'objectiu dels grups se centrarà en evitar el desenvolupament de la Síndrome de Sobrecàrrega del Cuidador o bé de proporcionar el tractament adequat en les persones en les quals aquesta síndrome s'hagi instaurat.