ca

LA FELICITAT i LA SALUT MENTAL

2022-02-25

Proporcionar un coneixement adequat d'una malaltia, facilita a la persona que la pateix, la seva recuperació, especialment en el cas dels trastorns psicològics. Per aquest motiu, l'educació sanitària està sent considerada com a bona pràctica clínica i està adquirint cada vegada més rellevància en els serveis sanitaris. De fet, l'aposta principal de l'Institut de la Ment davant  l'Ansietat, la Depressió, les Obsessions, i en general la Salut Mental, consisteix a donar protagonisme a aquelles intervencions que estan centrades en el pacient, orientades a potenciar els seus propis recursos per superar processos lleus i/o breus, i així evitar la medicació inadequada.


L'equip de psicòlegs i psiquiatres de l'Institut de la ment estan per ajudar a través de tractaments que combatran les fòbies, el suïcidi i l'esquizofrènia, arribant a gaudir d'una SALUT Mental plena i per tant, de la FELICITAT.