ca

Nova profesional al Centre: Psicologia positiva, teràpia de parella, teràpia sexual, Coaching

2022-03-03

Nova profesional al centre:

Carla CACHAFEIRO ESPINO


La psicologia positiva és un nou punt de vista des d'on entendre la psicologia i el benestar de l'individu, tractant de complementar, enriquir i donar suport al ja existent. Es tracta de comprendre una altra part de la realitat humana: Les fortaleses vs. les debilitats, El bo vs. el dolent de la vida.

És un tipus de psicoteràpia que té com a objectiu principal el benestar humà i la felicitat. Des d'aquesta teoria, s'entén que la psicologia s'ha centrat majoritàriament a estudiar els aspectes negatius de les persones (per exemple, conductes problemàtiques, pensaments negatius, símptomes, etc.). Tot i això, des d'aquesta teoria s'aposta per enfocar l'estudi a aspectes positius de les persones (per exemple, qualitats, emocions positives, resiliència, creativitat, aficions, optimisme, etc.). D'aquesta manera, la característica principal que diferencia la psicologia positiva d'altres corrents és que posa el focus en els aspectes positius de la persona per aconseguir el seu benestar.