ca

Què necessito: coaching o psicoteràpia?

2018-03-08

En els darrers anys ha sorgit una creixent oferta de serveis de coaching en diferents àmbits, entre els que destaquen el sector empresarial, esportiu i el món del creixement personal. No obstant, és probable que molts de nosaltres encara no tinguem clar què proposa aquesta nova disciplina o, fins i tot, en què es diferencia d'un procés de psicoteràpia.

Per començar a entendre què és el coaching, cal tenir en compte com es desenvolupa. El coaching sorgeix en una societat competitiva que cerca la millora constant de resultats i el desenvolupament del potencial. Així, es nodreix dels coneixements d'altres disciplines més establertes com el management, la filosofia i la psicologia, entre d'altres, per donar resposta a les demandes de l'entorn, establint-se com "una relació professional continuada que ajuda a obtenir resultats extraordinaris en la vida, professió, empreses o negocis de les persones" (segons la Internacional Coach Federation, que és la principal associació professional de coaching a nivell mundial).

Si bé és cert que el coaching sembla ser la resposta més encertada per cobrir les demandes d'un entorn en constant canvi, també és cert que abans de la seva aparició ja existien altres alternatives per facilitar l'adaptació de les persones al seu entorn, com per exemple els psicòlegs. Per tant, és necessari diferenciar ambdues disciplines per poder treure'n el màxim profit en funció de les necessitats de cada persona.

Per mi, la gran diferència entre el coaching i la psicoteràpia es pot resumir en una sola paraula: amplitud. La psicologia, tal com indica el nom, és una ciència i, per tant, es dedica a restaurar o promoure la salut mental en base a un ampli ventall de coneixements sobre la conducta humana. El coaching, per contra, és una metodologia on el coach acompanya - mitjançant diferents eines, preguntes i feedbacks - a la persona a obtenir millors resultats en un àmbit concret de la seva vida. En aquest punt m'agradaria aclarir que la diferència no recau en "si tinc un trastorn mental vaig al psicòleg i, si no, al coach"; els psicòlegs no només treballen amb patologies, també disposen dels coneixements necessaris per poder promoure la salut mental. La diferència està en l'amplitud del procés: amb un psicòleg probablement podrem abordar els nostres problemes de manera més profunda, des de l'arrel del problema. Evidentment, aquest treball és més llarg que un procés de coaching, ja que amb el coaching se'ns ajudarà a ampliar la nostra perspectiva i trobar el camí més eficient per aconseguir els objectius que ens plantegem.

D'altra banda, també cal afegir que aquestes dues disciplines no són incompatibles sinó al contrari, per obtenir canvis estables en el temps, l'ideal seria poder treballar els nostres problemes des de l'arrel alhora que ens enfoquem en quins resultats desitgem obtenir.

Per tant, per poder escollir quin tipus d'ajuda professional ens servirà més ens podríem plantejar preguntes del tipus:

Busco una solució ràpida i diferent al que faig ara o entendre què m'ha portat a aquesta situació per poder-la modificar?

Vull millorar algun aspecte concret de mi o establir canvis generals en la meva vida?

En el primer cas, en tindríem prou amb realitzar un procés de coaching, i en el segon el més probable és que necessitem un treball més profund amb un psicoterapeuta. Sigui com sigui, sempre serà important realitzar-ho amb un professional suficientment preparat i qualificat en el àmbit corresponent.


Carla Cachafeiro Espino
Psicoterapeuta i coach
Núm. de col·legiada: 16/168