ca

SEMINARI (on-line): Introducció al psicoanàlisis 

2024-02-22


A finals del segle XIX comença a veure la llum una nova teoria en el camp de l'estudi de la psique humana. Sigmund Freud, metge neuròleg, desenvolupa una teoria i un mètode que canviarà no sols la pràctica terapèutica de l'època sinó també incidirà en eixos fonamentals del pensament contemporani. Podríem pensar com a punts fonamentals que han estat determinants per valorar la importància de la psicoanàlisi: el lloc i el paper fonamental de l'inconscient a la vida d'un subjecte; el concepte de bisexualitat al psiquisme i l'existència de sexualitat infantil. La psicoanàlisi no només és una pràctica i conjunt de principis teòrics; també és un mètode terapèutic que apunta a qüestionar el malestar en un subjecte i el seu posicionament pel que fa al patiment. Resulta complex poder emmarcar dins de la concepció clàssica del pensament científic a la psicoanàlisi. De tota manera, és important assenyalar que el seu valor i la seva validesa no estan en funció de mètodes estandarditzats i comprovables al laboratori sinó per la pertinència i la coherència d'un cos teòric sòlid i els seus efectes en la pràctica clínica. En una societat marcada per solucions ràpides i per una tendència a obturar la falta mitjançant receptes i indicacions terapèutiques que apunten a esborrar allò simptomàtic, com a recurs singular d'un subjecte; la psicoanàlisi continua tenint vigència i segueix produint efectes subjectius en qui decideix emprendre aquest camí. Des d'aquesta pràctica, sostenim com proposa Freud i els seus successors, que els tres pilars que sostenen la pràctica psicoanalítica són l'anàlisi personal, la formació psicoanalítica i la supervisió. Aquest seminari té com a objectiu fer un primer apropament a l'obra freudiana i la psicoanàlisi a partir de la conceptualització del funcionament psíquic i l'inconscient. Desenvoluparem alguns conceptes fonamentals de la seva obra i el mètode per abordar el patiment psíquic. Des de Discurs Psicoanalític hem creat aquest espai per acompanyar en el camí de la formació psicoanalítica tot aquell que hi estigui interessat.