ca

Violència de gènere: què és i què podem de fer amb ella?

2017-08-05

Segons la ONU (Organització de les Nacions Unides), la violència de gènere es refereix a "tots els actes de violència que produeixin o puguin produir un dany físic, sexual o psicològic cap a la dona, incloent les amenaces, la coacció i la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeix en la vida pública com la privada". És a dir, es consideren violència de gènere tots aquells actes que atempten contra la integritat i la llibertat de les dones pel sol fet de ser dones, des de la diferència de salaris que es dóna el en context laboral d'homes i dones que ocupen els mateixos càrrecs fins a l'assetjament i les agressions sexuals.

No obstant, en aquest article ens centrarem en la violència de gènere que es dóna en el context de les relacions sentimentals, que només a Andorra, segons les dades recollides pel Servei d'atenció a les víctimes de violència de gènere i domèstica del Ministeri d'Afers Socials, va afectar a 138 dones entre gener i octubre del 2016.

Tot i que el tipus de violència de gènere més visible i que tots considerem com a tal és el maltractament físic, existeixen diferents tipus de violència més subtils i freqüents i igualment greus que sovint passen desapercebuts o són justificats en nom de l'amor. Així, dins de la violència de gènere trobem diferents tipus de violència:

  • Física: com ja hem comentat, és el tipus de violència més evident i inclou tots aquells actes o conductes que causen un dany físic en la víctima.
  • Psicològica: la violència psicològica està present en tots els casos de violència de gènere i fa referència a les conductes que, sense produir danys físics, provoquen danys emocionals i psicològics en la víctima com l'abandonament emocional, la humiliació, les desqualificacions, els insults,...
  • Sexual: el maltractament sexual o abús sexual són les conductes de caràcter sexual que es realitzen sense el consentiment de la víctima. Poden anar des de l'exposició sexual i els tocaments fins a les agressions sexuals amb o sense penetració.
  • Social: aquest tipus de violència comprèn totes aquelles conductes encaminades a aïllar a la persona del seu entorn social, amb conductes com impedir sortir de forma independent, la prohibició de contacte o visita a persones del seu entorn, etc.
  • Econòmica: la violència econòmica comprèn totes les conductes dirigides a controlar l'accés als diners i, per tant, a tenir una independència econòmica. Alguns exemples serien: impedir accés a treball remunerat, la gestió dels ingressos de la víctima, etc.

El més habitual és que s'hagin donat molts altres tipus de violència encoberts abans que el maltractador arribi a la violència física però no és fins llavors que es reconeix com a tal.

Tot i que la societat està prenent cada cop més consciència sobre la gravetat d'aquesta problemàtica, molta gent continua pensant que és un problema que s'ha de resoldre en l'àmbit privat. A més, fins i tots des de les campanyes de prevenció de violència de gènere, moltes vegades es responsabilitza a la víctima de la sortida o manteniment de la situació. En realitat es tracta d'un problema social que hauria de prevenir-se des de l'educació en la promoció de models de relació saludable i la conscienciació sobre les formes de maltractament i les vies d'actuació en aquests casos, posant l'accent sobre l'agressor i sobre una societat que continua relacionant la gelosia i el control amb l'amor.