Claudia Luján Cases

Claudia Luján Cases

Llicenciada en Psicologia

Col·legiat Núm.: 19-201

Es va llicenciar a la Universitat Nacional de La Plata, Argentina.

Ha exercit la seva pràctica clínica tant en centres sanitaris públics com privats, en els últims 20 anys, i a Andorra, al nostre Institut, durant gairebé 5 anys.


A Argentina s'ha exercit professionalment al Servei Penitenciari Bonaerense durant més de 10 anys. En aquesta institució ha abordat la problemàtica de les addiccions, quadres de trastorns de personalitat, entre d'altres. També ha fet peritatges psicològics a sol·licitud d'organismes governamentals de justícia. Ha exercit la psicoanàlisi en consulta privada i institucional des dels inicis de la seva professió. 

És membre de l'Escola Freud Lacan de La Plata (Argentina), membre de la Fundació Europea per a la Psicoanàlisi i col·laboradora de la Xarxa Psi Llindar Espanya on sosté la seva formació i l'ensenyament de la psicoanàlisi:

 Participa amb la seva producció de Congressos, Jornades i Col·loquis psicoanalítics. 

Actualment orienta la seva clínica a adolescents, adults i parelles.