perit
ca
Barra de navegación horizontal con listas y estilos CSS

PERITATGES

Quan un batlle necessita recolzar-se en la paraula d'un expert per poder emetre una sentència justa, acudeix a un pèrit en busca d'opinió professional sobre el seu camp d'estudi. A l'Institut de la Ment tenim professionals acreditats per dur a terme qualsevol tipus de peritatge psiquiàtric o psicològic i així ajudar-te en qualsevol procés judicial que t'afecti.