psicoanàlisi
ca
Barra de navegación horizontal con listas y estilos CSS

COACHING

El coaching és una metodologia que s'ha desenvolupat per ajudar les persones a aconseguir els seus objectius en diferents àmbits de la seva vida. Es realitza mitjançant un procés conversacional en què el coachee (persona que sol·licita el procés) exposa les seves ambicions i és acompanyat pel coach en el seu assoliment mitjançant l'escolta activa, preguntes i observacions.

El coaching pren com a punt de partida la situació actual de la persona i es centra en el que aquest pot i està disposat a fer per arribar on li agradaria estar en un futur, sent conscients que els resultats han de dependre de les intencions, eleccions i accions de la persona mateixa.

Aquesta metodologia es basa en els principis del respecte a la persona com a expert en la seva vida laboral i personal, i la confiança en cada coachee com ser creatiu i amb els recursos necessaris per aconseguir el que es planteja.

Així mateix, el procés de coaching s'estructura en base a diferents fases:

  1. Establiment de la situació desitjada
  2. Establiment de la situació actual
  3. Generació d'alternatives per a arribar a la situació desitjada
  4. Formulació del pla d'acció
  5. Execució del pla d'acció i seguiment