ca
Barra de navegación horizontal con listas y estilos CSS

TESTS PSICOLÒGICS

Usats com a eina de diagnòstic, els tests psicològics ens ajuden a detectar trets de la personalitat, que al seu torn són fonamentals per descobrir com funciona la ment d'un individu i si està sana o no.

Entesos com el conjunt de proves que ens permeten conèixer la personalitat de l'individu i els possibles problemes psicològics que l'afecten, els tests psicològics han estat sempre una eina de diagnòstic fonamental en el camp de la psicologia.
A les nostres instal·lacions comptem amb una gran varietat de test dissenyats per avaluar diferents facetes de la psique humana en les diferents etapes del desemvolupament: personalitat, preferències vocacionals, TDAH, bullying, depressió, ansietat, demències...