psicoanàlisi
ca
Barra de navegación horizontal con listas y estilos CSS

PSICOANÀLISIS

L'orientació Psicoanalítica lacaniana treballa el patiment excessiu i insuportable d'un pacient, qui, a partir de l'acte de consultar, espera aconseguir un canvi en el patiment que presenta.
Per la psicoanàlisi les manifestacions del patiment anomenades símptomes, són formacions valuosíssimes, particulars, que orienten al pacient i li ensenyen la responsabilitat que té en allò que li esdevé.

Es treballa amb la paraula. A través d'ella s'obre la possibilitat de trobar sentits, canviar-ne d'altres, i també crear un marge d'elecció. Retornar-li al subjecte aquest marge d'elecció, que creia perdut, és el moviment que donarà lloc al treball analític.

Es construeix un saber propi, exclusiu, que permet al subjecte poder trobar-se i actuar de manera diferent i inèdita amb el seu patiment.